Rejs Roku

 

Aktualności

TRANSMISJA Z GALI - 4 marca 2022, godz. 18.00 (na stronie gdansk.pl)

COVID hamuje żeglarskie projekty! Rok 2021 ponownie bez SREBRNEGO SEKSTANTU!

Tegoroczne, pięćdziesiąte drugie już, tradycyjnie grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant” podobnie jak w roku poprzednim miało charakter wymuszony rygorami pandemicznymi. Odbyło się w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie mieszanym – z udziałem części jurorów za pośrednictwem łączeń online. Pandemia drugi już rok odcisnęła piętno na całym 2021 roku w żeglarstwie. Zaplanowano i zrealizowano stosunkowo niewiele żeglarskich projektów. W tym wyjątkowo ubogim, z powyższych powodów żeglarskim sezonie, Jury rozpatrywało 10 kandydatur. W zaistniałych okolicznościach, po rozważeniu wszelkich argumentów, podjęto trudną decyzję o nie przyznawaniu, już po raz drugi, głównej nagrody SREBRNEGO SEKSTANTU – REJSU ROKU. Rozpatrując kandydatury uwzględniano walory poszczególnych przedsięwzięć zgodne z założeniem Nagrody premiującej obok śmiałych, pionierskich wypraw i rejsów, szersze przesłanie kultywowania idei wychowania morskiego czy związanego z morzem i żaglami sposobu na życie. Podczas obrad Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch Nagród oraz trzech Wyróżnień Honorowych RR 2021 oraz dwóch tradycyjnych Nagród Specjalnych: Polskiego Związku Żeglarskiego i Bursztynowej Róży Wiatrów Prezydenta Gdańska.

PATRZ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY JURY

Gala w tym roku również zostanie zorganizowana w formie online. Transmisja z Gali odbędzie się w piątek 4 marca o godz. 18:00 na gdansk.pl